Време е за замрзнување и одмрзнување! Брзина, игривост и физичка подготвеност комбинирани со музика и неколку едноставни правила, оваа активност ви дозволува да ја испробате вашата способност за брза реакција. Очекувајте многу интересни пози и смеа.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1157
Оцена:
Автор(и):

Соња Чаловска, Весна Пецева Графички дизајн: Катерина Николовска Лектура: Јана Михајловска Превод: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска
Прилози:
Нема прилози за оваа активност
Материјали:

Музика со силен, брз ритам.

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
25 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
внимание