Ова не е мала задача, со оваа активност ќе може да замислите суперхерој кој се бори за заштита на животната средина. Преку игра ќе имате можност да разговарате со детето за какви проблеми се присутни во животната средина, како влијаат ваквите проблеми и како може да се решат. Се разбира, заедно со нивниот супер кул и храбар супер херој!

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 827
Оцена:
Автор(и):

Соња Чаловска, Весна Пецева Графички дизајн: Катерина Николовска Лектура: Јана Михајловска Превод: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска
Прилози:
Нема прилози за оваа активност
Материјали:

Тетратки/листови хартија; парчиња картони; ножици.

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
25 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
солидарност, љубов