Оваа активност се базира на имагинација кај децата, каде што секое дете треба да си создаде своја лична приказна со помош на слики нацртани на картичките од нивните другарчиња. Односно да им помогнат во реалниот понатамошен живот да создаваат своја целосна приказна поврзувајки случки и настани кои ги виделе, слушнале или им се случиле.Идеална возраст за поттикнување на децата за ваков начин на размислување, односно за играње на оваа игра е од 4 до 6 годишна возраст.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 770
Оцена:
Автор(и):

Доколку сте автор на оваа активност, ве молиме контактирајте не.

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Нема прилози за оваа активност
Материјали:

Листови; Боици; Ножици

Форми на работа:

Заедничка

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Воспитувач
Локација:
Просторија за учење (занимална)
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години
Карактерни вредности:
истрајност, ангажираност, размислување