Создадете уникатно уметничко дело со ликовните материјали кои ги имате во својот дом, на еден необичен начин! Потоа детето има можност гледајќи го своето уметничко дело да објасни што би било различно кога се црта или слика наопаку. Активност која дефинитивно нуди една поинаква перспектива.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 841
Оцена:
Автор(и):

Соња Чаловска; Весна Пецева Графички дизајн: Катерина Николовска Лектура: Јана Михајловска Превод: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска
Прилози:
Нема прилози за оваа активност
Материјали:

Ниска маса; лист хартија; селотејп; прибор за цртање или сликање.

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
25 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
внимателност, ангажираност