Камчиња, математика и логика - одлична можност за натпревар и учење!

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1033
Оцена:
Автор(и):

Соња Чаловск; Весна Пецева Графички дизајн: Катерина Николовска; Лектура: Јана Михајловска; Превод: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска
Прилози:
Нема прилози за оваа активност
Материјали:

Камчиња(12); темпери/фломастери/маркери.

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
30 минути
Време на реализација:
25 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
размислување