Активноста „Авантура со годишните времиња“ ве води кон вистинска авантура и уживање будејќи ја вашата креативност и самодоверба. Преку изработените 24 картички и 4 постери детето се оспособува за препознавање и вербално искажување на карактеристиките на годишните времиња. Се реализира за 30 минути и придонесува за когнитивниот развој кај децата и проширување на своите општи знаења.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1229
Оцена:
Автор(и):

Биљана Гапковска Крстева, Крстена Јовановска, Мирјана Стојчевска Илустрација: Катерина Николовска Превод и лектура: Агим Лека

Проверено со: Соња Чалоска
Прилози:
Материјали:

Нема информации

Форми на работа:

Заедничка, Индивидуална

Учесници во активноста:
Воспитувач
Локација:
Просторија за учење (занимална)
Време за подготовка:
5 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години
Карактерни вредности:
истрајност, размислување