Спремни за креативност? Нацртајте го вашиот лик на картон и направете коса од волница или врвки. Потоа, пробајте да изработите ваков лик и за останатите членови од семејството.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 854
Оцена:
Автор(и):

Соња Чаловска, Весна Пецева; Графички дизајн: Катерина Николовска; Лектура: Јана Михајловска; Превод: Агим Лека

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

Картонска подлога; Прибор за цртање и пишување; Волница или врвки во разни бои; Игла за плетење/шило/ножици; Селотејп; Ножици

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
15 минути
Време на реализација:
40 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
истрајност, внимателност