Дали сакате да ги развивате вашите креативни способности? Преку оваа игра ќе научите самостојно да моделирате различни модели.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 922
Оцена:
Автор(и):

Ана Накова, Добрила Трпевска, Инека Мостерман, Розика Ристевски; Графички дизајн: Катерина Николовска; Превод и лектура: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска; Весна Пецева и Цена Плавевска; Валентина Зиндл
Прилози:
Материјали:

Брашно; Сол; Вода; Темперни боички; Четки за боење

Форми на работа:

Заедничка

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
15 минути
Време на реализација:
40 минути
Возраст - Развоен период:
3-4 години, 4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
истрајност, ангажираност