Освен за боење, искористете ги фломастерите за учење на редоследот на броевите, претходник - следбеник, поделбата на парни и непарни.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 456
Оцена:
Автор(и):

Рената Максимова

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

Фломастери/боички, мали лепенчиња / хартија и лепило, кутивче.

Форми на работа:

Заедничка, Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
20 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години, 6-8 години
Карактерни вредности:
размислување, барање/потрага, концентрираност