ЕДУИНО, низ
бројки и резултати
СЕ ГОРДЕЕМЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И НАШИТЕ ЗАЕДНИЧКИ УСПЕСИ
values_main

ЕДУИНО – колективниот портал за дигитални образовни содржини, соработка и професионален развој, се заснова на принципите на градење заедница, заедно со која се кокреира иновативен простор, ресурси и алатки за квалитетно образование. Во согласност со ваквите начела, успехот на колективниот портал е успех и на целата ЕДУИНО-заедница, која брои над 30 000 членови.

Во духот на отвореноста и транспарентноста, ве покануваме да погледнете дел од постигнатите резултати и да се запознаете со различните активности на проектот.

ИЗВЕШТАЈ ДЕКЕМВРИ 2020

Извештај Декември 2021

НАШИТЕ ЕДУИНО ВРЕДНОСТИ

ЗАЕДНИЦА

СОРАБОТКА

ДОСТАПНОСТ

ИНОВАТИВНОСТ

ЗАБАВА

ТРАНСПАРЕНТНОСТ