Драги наставници, вие сте движечката сила на образованието, а со тоа и на општеството.

Во изминатиот период вие бевте тие кои со својот труд, време и знаење создадоа видеолекции и едукативни материјали за предучилишно, за основно и за средно образование.

Инспирирани од вас, ја дизајниравме иницијативата ЕДУИНО-амбасадори, која има цел јавна пофалба и оддавање признание на вашиот труд, како и селекција на група од исклучително вредни и посветени наставници, кои се истакнаа според поставените критериумите за кои може да прочитате подолу.

Ве покануваме да ги запознаете нашите Едуино амбасадори, да ги слушнете нивните искуства, како и да дознаете за придобивките и начинот за приклучување кон оваа програма.

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ЕДУИНО АМБАСАДОРИТЕ

Запознајте ги амбасадорите на знаењето, група 1
Запознајте ги амбасадорите на знаењето, група 2
Обраќање на Зеќирија Хасипи, в.д. директор на Бирото за развој на образованието
Обраќање на Стево Пендаровски, претседател на Република Северна Македонија
Обраќање на Мила Царовска, министерка за образование и наука

НАШИТЕ ЕДУИНО АМБАСАДОРИ

ambassador image
Жаклина Ристовска
Одделенски наставник , ООУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје
Постојано создавам автентични ситуации, со цел учениците да сфатат дека она што го учат и ќе го научат ќе им биде потребно и корисно во животот.
ambassador image
Викторија Стојановска
Воспитувач , ЈУДГ „25 Мај" - Скопје
Моето мото е „Подари му љубов и разбирање на детето, помогни му да ги направи работите само и тоа низ искуството ќе научи сè што му треба“.
ambassador image
Нора Жута Села
Одделенски наставник , ООУ „Зини Хани“ - Струга
ЕДУИНО за мене претставува ново искуство во мојата кариера, можност за креирање на трајни вредности во образованието.
ambassador image
Весна Бошковска
Одделенски наставник , ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје
Треба да создадеме генерации со развиено чувство на емпатија, самодоверба, способност за тимска работа и критичко размислување.
ambassador image
Гордана Икономовска
Одделенски наставник , ООУ „Круме Кепески“ - Скопје
Радоста и среќата во детските очи по секој постигнат успех се мој постојан мотив за внесување новини во мојата пракса.
ambassador image
Снежана Гуцуљ
Воспитувач , ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“ - Скопје
Верувам дека секое дете има огромни потенцијали кои ние, возрасните, треба да ги препознаеме и со соодветен пристап да работиме на нив.
ambassador image
Силвана Бошковска Ќулавковска
Воспитувач , ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“ - Скопје
Најголема мотивација за учество и придонес во ЕДУИНО ми беше можноста да соберам нови идеи за активности коишто ќе ги реализирам во мојата занимална.
ambassador image
Даниела Милошеска
Воспитувач , ЈОУДГ „8 Март“ - Струга
Суштината на поимот воспитување за мене значи работна обврска и желба за пренесување на знаењето, создавање и градење на личности.
ambassador image
Тинка Палиниќ
Одделенски наставник , ООУ „Димче А. Габерот“ - Демир Капија
ЕДУИНО ме поттикна на критичко размислување и примена на стекнатите искуства и знаења во наставата.
ambassador image
Милица Кабранова
Одделенски наставник , ООУ „Тошо Велков - Пепето“ - Кавадарци
Добриот едукатор секогаш наоѓа лесен начин да им ги пренесе образовните задачи на учениците на рзбирлив начин за нив.
ambassador image
Цанка Костова
Одделенски наставник , ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино
Често применувам дигитални алатки во наставата од тие причини добив и мотивација да бидам дел од отворените повици на ЕДУИНО.
ambassador image
Рената Максимова
Психолог , ОУРЦ „Маца Овчарова“ - Велес
За мене процесот на учење не е финален со завршување на формалното образование, туку е нешто кое трае во текот на целиот живот.
ambassador image
Зорица Милкова
Одделенски наставник , ООУ „Тошо Велков-Пепето“ - Кавадарци
Чест и задоволство е да се биде дел од ЕДУИНО кој претставува непресушен извор на идеи кои континуирано треба да се надополнува.
ambassador image
Билјана Лазареска
Одделенски наставник , ООУ „Вера Јоциќ“ - Скопје
За мене наставата е уметност и наука преку која го пренесувам знаењето на учениците во формален амбиент, користејќи различни методи.
ambassador image
Јасмина Муриќ
Воспитувач , ЈОУДГ „Фидани“ - Скопје
Ми беше задоволство да креирам разновидни едукативни активности и видеолекции кои ќе бидат достапни за сите родители и наставници.
ambassador image
Сунчица Бендевска
Одделенски наставник , ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола
ЕДУИНО зедницата е вистинско место каде што секој може да го пронајде она што му е потребно.
ambassador image
Невенка Иванова Толеска
Одделенски наставник , ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола
Ја имам најубавата професија и секојдневно уживам во мојата работа, а тоа е можеби највредната лекција која им ја пренесувам на моите ученици.
ambassador image
Горица Фердинанди
Одделенски наставник , ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола
На своите ученици секогаш се обидувам да им ги направам часовите интересни и креативни, каде учењето се темели на учење преку игра.
ambassador image
Наташа Марковска
Одделенски наставник , ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола
Сите децата независно од тоа каде живеат, нивите можности, етничката припадност или попреченоста имаат право на квалитетно образование.
ambassador image
Елена Мицовски
Образовен асистент во одделенска настава , ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола
ЕДУИНО е начин за современа едукација. Брз, лесен пристап, едукативни содржини кои поттикнуваат интерес кај учениците.
ambassador image
Хилда Димитриевска
Одделенски наставник , ООУ „Крсте Мисирков“ - Куманово
ЕДУИНО е заедница на иновативни едукатори подготвени за соработка, поврзување, поддршка и размена на совети и добри практики.
ambassador image
Јелена Мандиќ
Одделенски наставник , ООУ „Вук Караџиќ“ - Куманово
Во мојот фокус секогаш ќе биде соодветната едукативна подршка на децата преку користење на креативни игри и дигитална технологија.
ambassador image
Станче Штерјовска
Одделенски наставник , ООУ ,,Крсте Мисирков“ - Куманово
ЕДУИНО за мене е совршената, можност да придонесам кон поттикнување на правилниот ран детски развој кај децата.
ambassador image
Сања Алексоска
Воспитувач , ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“ - Скопје
ЕДУИНО е поттик за истражување и користење на најдобрите стратегии кои ги следат глобалните светски предизвици во воспитно-образовната работа.
ambassador image
Симона Палчевска
Доцент Професор , Педагошки Факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје
ЕДУИНО порталот го замислувам како едно големо срце кое дава живот, многу љубов на едно место за сите деца и возрасни.
ambassador image
Мира Ѓорѓиевска
Педагог , ЈДГ ,,8 Март" - Скопје
Процесот на дигитализација е неминовен, а ЕДУИНО е вистиски пример и насока за како треба да изгледа образованието во иднина.
ambassador image
Атинула Ничова
Воспитувач , ЈДГОА „Срничка“ - Скопје
Мојата занимална е безбедна и стимулативна средина, најважно од сè ми е децата да се чувствуваат значајни, сакани и безусловно прифатени во воспитната група.
ambassador image
Валентина Зиндл
Воспитувач , ЈУДГ „Буба Мара“ - Скопје
ЕДУИНО е чекор кон напредок, успех и мотивација, им препорачувам на сите едукатори да земат активно учество во ЕДУИНО заедница.
ambassador image
Маринела Готак
Педагог , ЈОУДГ „Ацо Караманов“ - Радовиш
Мотив да придонесам кон ЕДУИНО ми беше желбата за споделување на игровни активности кои ги изработувам како родител и едукатор.
ambassador image
Мануела Димова
Одделенски наставник , ООУ „Тошо Велков-Пепето“ - Кавадарци
Создавањето на креативени, едукативени, иновативни начини и методи за пренесување на знаење е дел од моето секојдневие како наставник.
ambassador image
Маја Буклеска
Одделенски наставник , ООУ „Димитар Македонски“ - Скопје
Учителите се огледало на општеството. Да бидеме учители полни со знаење, разбирање, отвореност, креативност и љубов.
ambassador image
Сандра Колева
Одделенски наставник , ООУ „Тоде Хаџи Тефов" - Кавадарци
За мене магијата за успешен едукатор се состои токму во разбирањето на детските желби, интереси и начини на размислување.
ambassador image
Биљана Стојановска
Одделенски наставник , ООУ „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Многу големо внимание посветувам и на развивање на карактерните вредности кај учениците на нивната самодоверба, љубопитност, почитување и хуманост.
ambassador image
Николина Милевска
Одделенски наставник , ООУ „Кочо Рацин“ - Куманово
Верувам дека иднината на образованието е во примената на нови современи, дигитални методи кои ќе бидат соодветни на новите интереси и желби на учениците.
ambassador image
Весна Јованова
Одделенски наставник , ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино
ЕДУИНО е нашата можност за професионалното напредување, чекор поблиску кон суштински промени во образованието.
ambassador image
Душица Јакимовска
Одделенски наставник , ООУ „Кирил и Методиј“ - Куманово
Благодарение на ЕДУИНО имав можност моите едукативни активности да ги споделам со едукатори, родители и деца од целата држава.
ambassador image
Теодора Ѓорѓиеска
Одделенски наставник , ООУ „Никола Карев“ - Крушево
ЕДУИНО ни пружи можност креативните едукативни активности да останат засекогаш забележани на едно место.
ambassador image
Тодорка Нане
Одделенски наставник , ООУ „Никола Карев" - Крушево
ЕДУИНО претставува важен дел од мозаикот наречен современо образование, можност сите наставници да помогнат кон подобрување на образованието.
ambassador image
Маја Митева Петроска
Наставник по англиски и македонски јазик , ООУ „Никола Карев“ - Крушево
ЕДУИНО е место каде се поставуваат високи цели, се наоѓаат големи предизвици и се раѓаат убави идеи, спој на квалитет, креативност и посветеност.
ambassador image
Валентина Тодорова
Одделенски наставник , ООУ „Димче Ангелов Габерот“ - Демир Капија
ЕДУИНО е нашиот пат кон успехот и воспоставување на применлива, трајна, квалитетна и иновативна настава.
ambassador image
Ксенија Николова
Одделенски наставник , ООУ „Гоце Делчев“ - Струмица
Искуството, креативноста и љубовта кон работата излегуваат на виделина во моментот кога ЕДУИНО те предизвикува.
ambassador image
Гордана Наумовска Трајкоска
Одделенски наставник , ООУ „Димитар Поп Георгиев- Беровски" - Скопје
Среќна сум што мојата училница секогаш е исполнета со креативност, солидарност, еднаквост и другарување помеѓу сите ученици.
ambassador image
Соња Апостоловска Трајковска
Одделенски наставник , ПООУ „Наум Охридски“ - с. Црешево
Нема подобро од тоа да живееш во денешниов свет на дигитализација и да ти бидат достапни сите содржини што ги изучуваш како ученик.
ambassador image
Нусрет Хазири
Наставник по математика , ОУ „Хасан Тахсини“ - Рогле
Мојот главен мотив се учениците, а постоењето на видеолекциите е за тие да имаат дополнителна можност да го применат учењето на далечина.
ambassador image
Наташа Тодоровска
Одделенски наставник , ООУ „Ѓорѓи Сугарев“- Битола
Како ЕДУИНО-амбасадор, на моите колеги би им порачала да станат член од ЕДУИНО-заедница, ако секој од нас сними барем по еден час, ќе имаме ризница од едукативни часови.
ambassador image
Марина Станиславова
Одделенски наставник , ООУ ,,Страшо Пинџур“- Неготино
Моја лична препорака до сите наставници е да се охрабрат и да ја пренесат својата енергија и креативност во едукативни активности и лекции и да станат дел од ЕДУИНО-заедницата
ambassador image
Кадрије Арифи
Наставник по математика , ОУ "7-ми Март" - с.Опаја
Како ЕДУИНО-амбасадор, иднината ја гледам како наставник кој постојано се стреми да најде иновативни и приспособливи стратегии како и модели на предавање за време на наставата.
ambassador image
Емилија Стојановска
Наставник по англиски јазик , ООУ „Браќа Миладиновци“ - с.Миладиновци, Илинден
Да се биде ЕДУИНО-амбасадор е можност да ѝ се покаже на јавноста дека во нашата земја има многу квалитетни наставници кои одлично ја работат својата работа.
ambassador image
Елизабета Теодосиевска
Наставник по македонски јазик , ООУ „Јан Амос Коменски“ - Скопје
Иднината на образованието како ЕДУИНО-амбасадор ја гледам во можноста наставникот да креира една современа училница, каде му се дадени сите можности на ученикот.
ambassador image
Гонџе Ејуби
Наставник по албански јазик , ООУ „Братство - Миѓени“ - Тетово
Мојата мотивација која придонесе за признанието да бидам ЕДУИНО- амбасадор, всушност е успехот на учениците.
ambassador image
Виолета Поповска
Одделенски наставник , ООУ „Вера Јоциќ“ - Скопје
ЕДУИНО за мене претставува уште еден предизвик во мојата кариера како наставник, едно добро искуство досега поразлично, од областа на образованието.
ambassador image
Билјана Арсовска
Одделенски наставник , ООУ „Вера Јоциќ“ - Скопје
Ме привлече самиот концепт на ЕДУИНО, тоа што имавме простор да направиме нешто што ќе остане како трајна вредност и за нашите ученици и за нашите колеги.
ambassador image
Александар Цветкоски
Одделенски наставник , ООУ „Коста Рацин“ – Брвеница
Иднината на образованието ја гледам на високо ниво. Иднина исполнета со многу успех, пристапност до квалитетно образование.
ambassador image
Горан Цветкоски
Наставник по физичко и здравствено образование , ООУ „Коста Рацин“ – Брвеница
Како едукатор, за мене претставува големо задоволство тоа што ги пренесувам моите вештини и знаење на учениците.
ambassador image
Незир Таири
Наставник по математика , ООУ „Наим Фрашери“ – Тетово
Се трудам да бидам што е можно поблиску до децата, често им велам да ме сметаат како нивни другар што знае малку повеќе од нив.
ambassador image
Соња Трифуновска
Одделенски наставник , ООУ „Гоце Делчев“ – Тетово
Изработката на видеолекциите за ЕДУИНО за мене беше една од најдобрите практики што ги имам во моето работно искуство како наставник.
ambassador image
Елена Тодоровска
Воспитувач , детска градинка „Раде Јовчевски – Корчагин“ – Скопје
За мене единствената мотивација се децата. Кога работите со деца, вие сте освоени од секое детско срце
ambassador image
Елена Ташева
Младински активист ,
За време на пандемијата максимално го искористив времето да се посветам на пишување, изработка на активности, снимање и документирање.
ambassador image
Симона Ташева
Специјален рехабилитатор и едукатор ,
Децата секој ден се еден нов извор на знаење и емоции, со што и моето секојдневие го прават максимално исполнето
ambassador image
Весна Пупучовска
Одделенски наставник , ООУ „Александар Турунџев“ – с. Кукуречани
Научив да користам одредени алатки што претходно не ги употребував.
ambassador image
Зорица Пармачка Велински
Наставник по македонски јазик , ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Иловица
Како едукатор се трудам учениците да ги наведам да си го сакаат и да го почитуваат мајчиниот јазик.
ambassador image
Исак Османи
Наставник по македонски јазик , ООУ „Мехмет Дерала“ – с. Градец
Им препорачувам на моите колеги да работат повеќе, да има повеќе видеолекции и сè што треба за подобро и поквалитетно учење.
ambassador image
Марија Мостро
Наставник по англиски јазик , ООУ „Христо Узунов“ – Охрид
Со учениците имам непосреден однос, кој се темели, пред сè, на меѓусебно разбирање и почитување.
ambassador image
Рамиз Иљази
Наставник по математика , ООУ„Беса“ – Тетово
Се чувствувам привилегирано и гордо што соработував со платформата Едуино, верувам дека мојата соработка ќе продолжи и во иднина.
ambassador image
Ќемајледин Емини
Наставник по математика , ООУ „Лирија“ – Скопје
Сега имаме многу можности за унапредување на образованието, меѓутоа и барањата денес се поголеми, што значи дека работата останува приоритет за добри резултати.
ambassador image
Валентина Гаврилоска
Педагог , ЈУДГ на ОЦ „ Раде Јовчевски Корчагин“ – Скопје
Сакам да ја развивам креативноста кај децата преку моја сопствена демонстрација, одбирајќи разни креативни решенија.
ambassador image
Фатиме Беџети-Дурмиши
Одделенски наставник , ООУ „Наим Фрашери“ – Тетово
Највисока цел во човековото постоење е градењето иднина, а клуч за тоа се новите генерации.
ambassador image
Марија Богатиновска
Одделенски наставник , ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип
Ме привлече самиот концепт на ЕДУИНО, тоа што имавме можност да направиме нешто што ќе остане како трајна вредност и за нашите ученици и за нашите колеги.
ambassador image
Мирадие Бајрами
Одделенски наставник , ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово
ЕДУИНО е колективен портал што беше најблиску до децата во време на пандемија, на кој учениците имаа можност да учат од дигиталните содржини.
ambassador image
Светлана Бобевска
Одделенски наставник , ООУ„Блаже Конески“ – Велес
Како млад наставник, кога првпат започнав да работам, бев голем ентузијаст и ја прифаќав секоја новина во образованието и ја применував преку мојата креативност во наставата.
ambassador image
Љазиме Амети
Одделенски наставник , ООУ „Мехмет Дерала“ – с. Градец
Желбата за нови предизвици ме мотивираше да ги реализирам на дистанца овие лекции со едукативен карактер.
ambassador image
Насер Адили
Наставник по математика , ООУ „Беса“ – с. Бозовце
Едуино за мене претставува уште една можност во мојата кариера како наставник, едно добро искуство, уште една мотивација за придонес кон учениците.
ambassador image
Шемсие Ајдари
Одделенски наставник , ООУ „7 Март“ – с. Челопек
Е-учењето, како модерен начин на учење, нема да ги задоволи сите барања и потреби на учењето и на ученикот, но е неизбежен и комплементарен дел од традиционалното учење.
ambassador image
Жарко Алексовски
Наставник по географија , ООУ „Христијан Тодоровски – Карпош“ – с. Ранковце
Јас како амбасадор ќе продолжам да помагам во креирањето нови видеа и се надевам дека учениците ќе бидат задоволни од моите излагања и презентации.
ambassador image
Зорица Адамчевска
Одделенски наставник , ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила
Со мали чекори до големи промени! Мотивираниот наставник и за навидум невозможното има решение!
ПРИДОБИВКИ
КАКО
ЕДУИНО
АМБАСАДОР

„Јавна презентација за постигнувањето“ – објавено ваше интервју на eduino.gov.mk и на социјални медиуми

„Професионална заедница“ - станете дел од поголема заедница на ЕДУИНО-амбасадори корисна за споделување сугестии, насоки и новости;

„Пристап до обуки, работилници и конференции“ – можност да бидете дел од значајни едукативни настани;

„ЕДУИНО-амбасадори плакета и пофалница“ –потпишана и доделена од Бирото за развој на образованието;

„Достапни доделени лиценци за образовни дигитални алатки“ – со цел поттикнување на креативниот потенцијал и споделување на добри практики со заедницата.

КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА
ЕДУИНО АМБАСАДОР

Селекцијата на ЕДУИНО-амбасадори се одвива според однапред одобрени критериуми од страна на Бирото за развој на образованието (БРО). Согласно оваа ставка, критериумите при избор на секоја нова група на ЕДУИНО-амбасадори, се менуваат и адаптираат според актуелните потреби. Заклучно со септември 2021 се избрани две групи на ЕДУИНО-амбасадори и тоа по следните поставени критериуми:

За прва група која брои 23 ЕДУИНО-амбасадори:

Наставници со снимени и објавени над 15 видеа

Наставници со изработени над 10 активности за игра во домашни услови

За втора група која брои 10 ЕДУИНО-амбасадори, лица со снимени, верификувани и објавени :

Над 15 видео лекции на платформата ЕДУИНО настава

Просечно времетраење од 180 минути помеѓу сите видеолекции (10 -15 минути по видеолекција)

Видеата на сите наставници/професори кои ги исполнуваат критериумите за зачленување на заедницата на ЕДУИНО Амбасадори се разгледани и одобрени од советниците од БРО, со цел за да се утврди нивниот целосен квалитет и интерактивноста.

Со цел да бидете во тек со критериумите за новата група на ЕДУИНО-амбасадори следете ги најновите содржини споделени на ЕДУИНО порталот.

ЕДУИНО-амбасадор може да стане секој член на ЕДУИНО-заедницата кој ги исполнува критериумите кои се конкретно дефинирани при отворениот повик за ЕДУИНО-амбасадори и чии поднесени едукативни содржини се одобрени од страна на тимот на советници на БРО.

Целта на оваа заедница е да расте, да се проширува и да биде вистинска основа за поттикнување иновации во образованието, преку принципите на соработка и слободна размена на идеи.

ЕДУИНО е колективен портал за дигитални образовни содржини, соработка и професионален развој. Како колективен портал, ЕДУИНО се залага за поттикнување на отвореното споделување образовни ресурси и за поттикнување на иновативниот и креативен дух на просветните работници.

Во согласност со овие заложби, нашиот тим е отворен за сугестии, повратни информации и критики. Дополнително, отворени сме за нови идеи, соработки и можности. Затоа, ве покануваме слободно да ни пристапите со сите ваши прашања, вклучително и вашето изразување на интерес за иницијативата ЕДУИНО-амбасадори.

Нив можете да ги испратите секој работен ден на официјалната е-адреса: eduino@innovationlab.mk