Е-училница

Одберете од понудените опции:

Предучилишно образование

Погледни видео лекции

Основно образование

Погледни видео лекции

Средно образование

Погледни видео лекции

Видеа и отворени ресурси наменети за образовниот кадар

Видеа и отворени ресурси за личен раст и развој

Што е Едуино, националната веб платформа за образование?
Постигнати резултати во периодот март–декември 2020 г.
Техничко упатство – Како да снимите видео предавање?
Техничко упатство – Како да користите обележан курсор?
Упатство за добри практики при снимање на видео
Упатство за технички подесувања пред снимање
Кој стои зад платформата ЕДУИНО-настава?
BRO
MON
ЕДУИНО-настава, како платформа што е дел од колективниот портал ЕДУИНО, е предводена од страна на Бирото за развој на образованието, како институција што е надлежна за предучилишното, основното и средното образование. Затоа, Бирото ќе подготвува, ќе ги проверува и ќе ги одобрува програмски содржини за корисниците на порталот.

Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, заедно со Бирото, активно се вклучени во активностите на ЕДУИНО и помагаат преку промоција на достапните ресурси, а земаат и учество во процесот на одобрување нови предлог-игри, активности и материјали.
UK Embassy
UK Government
SMARTUP
UNICEF
Колективниот портал ЕДУИНО се реализира во рамките на проектот: „Создавање средина за квалитетна настава и учењето преку кокреирање и иновации“.

Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и УНИЦЕФ, а го спроведува СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации.
SyNRG Software & IT Solutions
ЕДУИНО-настава е, исто така, и резултат на вложениот труд и работа на голем број партнерски организации, меѓу кои: SyNRG Software & IT Solutions и Фондацијата Телеком за Македонија.
stars
Им благодариме на сите 30000+ членови на заедницата ЕДУИНО, кои секојдневно придонесуваат преку креирање и поднесување содржини, видеолекции и отворени, бесплатни и достапни ресурси, кои се поставени на веб-платформата ЕДУИНО-настава!