ЕДУИНО

За Е-Училница

Драги ученици, наставници и родители,

Е – Училница е место на кое ќе најдете видео лекции за предметите кои се изучуваат во училиште. Овие видео лекции се направени од наставници ширум земјата со цел да послужат како дополнителен ресурс во процесот на учење и совладување на наставните содржини.
Видеата се групирани според одделенијата во основно образование и според задолжителните предмети кои се изучуваат во нив. Откако ќе го одберете вашето одделение и предметот, ќе добиете листа на веќе подготвените видео лекции и со едноставен „КЛИК“ ќе ви се отвори видео од некој од нашите фантастични наставници.
Имајте на ум дека наставниците постојано вредно работат и снимаат нови видеа, па затоа посетувајте ја често Е – Училница за да видите што ново сме подготвиле за вас.

Ви посакуваме многу успех!

Видео лекции

Техничко упатство – Како да снимите видео предавање?

Техничко упатство – Како да користите обележан курсор?

Упатство за како да пријавите и поднесете видео лекција

Упатства за решавање на најчести технички проблеми

Кој стои зад платформата Едуино?

По официјалното објавување на националната веб-платформа за образование – Едуино, таа ќе биде администрирана и предводена од страна на Бирото за развој на образованието, како институција која е надлежна за предучилишно, основно и средно образование. Затоа Бирото ќе подготвува, проверува и одобрува програмски содржини за корисниците на платформата. Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, заедно со Бирото ќе се вклучат во промоција на платформата како и во процесот на одобрување нови предлог игри, активности и материјали.

Веб-платформата и дел од содржината (игри, активности) се реализирани во рамките на проектот „Создавање средина за квалитетна настава и учењето преку ко-креирање и иновации“. Овој проект е финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ, а го спроведува СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации.

Исто така, оваа платформа е резултат на вложениот труд и работа на голем број партнерски организации меѓу кои: SyNRG Software & IT Solutions, Филозофскиот факултет во Скопје и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје.

Им благодариме и на сите едукатори кои се вклучија во многу работилници и придонесоа во креирање на почетната содржина на платформата и игровните активности коишто ќе бидат објавени наскоро!

×

Информација/Informacion


Платформата Едуино со сите функционалности ќе биде достапна наскоро!

Platforma Eduino me të gjitha funksionalitetet do të jetë në dispozicion së shpejti!