Одберете од понудените опции:

Предучилишно образование

Погледни видео лекции

Основно образование

Погледни видео лекции

Средно образование

Погледни видео лекции

Упатства и ресурси за образовен кадар

Ресурси за личен раст и развој

Водич низ квалификациите во стручното образование
Водичот е изработен од страна на работниот тим на Центарот за стручно образование и обука, со поддршка на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ (E4E@мк).
Преземете овде

Што е Едуино, националната веб платформа за образование?

Техничко упатство – Како да снимите видео предавање?

Техничко упатство – Како да користите обележан курсор?

Упатство за како да пријавите и поднесете видео лекција

Упатства за решавање на најчести технички проблеми

Кој стои зад платформата Едуино?

По официјалното објавување на националната веб-платформа за образование – Едуино, таа ќе биде администрирана и предводена од страна на Бирото за развој на образованието, како институција која е надлежна за предучилишно, основно и средно образование. Затоа Бирото ќе подготвува, проверува и одобрува програмски содржини за корисниците на платформата. Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, заедно со Бирото ќе се вклучат во промоција на платформата како и во процесот на одобрување нови предлог игри, активности и материјали.

Веб-платформата и дел од содржината (игри, активности) се реализирани во рамките на проектот „Создавање средина за квалитетна настава и учењето преку ко-креирање и иновации“. Овој проект е финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ, а го спроведува СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации.

Исто така, оваа платформа е резултат на вложениот труд и работа на голем број партнерски организации меѓу кои: SyNRG Software & IT Solutions, Филозофскиот факултет во Скопје и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје.

Им благодариме и на сите едукатори кои се вклучија во многу работилници и придонесоа во креирање на почетната содржина на платформата и игровните активности коишто ќе бидат објавени наскоро!

×

Информација/Informacion


Платформата Едуино со сите функционалности ќе биде достапна наскоро!

Platforma Eduino me të gjitha funksionalitetet do të jetë në dispozicion së shpejti!