Е-училница

Одберете од понудените опции:

Предучилишно образование

Погледни видео лекции

Основно образование

Погледни видео лекции

Средно образование

Погледни видео лекции

Видеа и отворени ресурси наменети за образовниот кадар

Видеа и отворени ресурси за личен раст и развој

Што е Едуино, националната веб платформа за образование?
Техничко упатство – Како да снимите видео предавање?
Техничко упатство – Како да користите обележан курсор?
Упатство за добри практики при снимање на видео
Упатство за технички подесувања пред снимање
Кој стои зад платформата Едуино?
BRO
MTSP
MON
По официјалното објавување на националната веб-платформа за образование – Едуино, таа ќе биде администрирана и предводена од страна на Бирото за развој на образованието, како институција која е надлежна за предучилишно, основно и средно образование. Затоа Бирото ќе подготвува, проверува и одобрува програмски содржини за корисниците на платформата. Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, заедно со Бирото ќе се вклучат во промоција на платформата како и во процесот на одобрување нови предлог игри, активности и материјали.
UK Embassy
UK Government
UNICEF
SMARTUP
Веб-платформата и дел од содржината (игри, активности) се реализирани во рамките на проектот „Создавање средина за квалитетна настава и учењето преку ко-креирање и иновации“. Овој проект е финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ, а го спроведува СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации.
SyNRG Software & IT Solutions
Filozofski fakultet
FINKI
Исто така, оваа платформа е резултат на вложениот труд и работа на голем број партнерски организации меѓу кои: SyNRG Software & IT Solutions, Филозофскиот факултет во Скопје и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје.
stars
Им благодариме на сите едукатори кои се вклучија во голем број работилници и отворени повици и со тоа придонесоа во креирање на почетната содржина, видеолекциите и игровните активности коишто се поставени на веб-платформата Едуино!