Të gjitha mësimet miratohen nga këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe kontrollohen nga ekipi teknik i portalit EDUINO. Video-leksionet mund t’i shikoni gjatë orës suaj të radhës, ose nëse dëshironi të përsërisni një pjesë të materialit. Ata janë këtu për të ndihmuar dhe mbështetur procesin tuaj të mësimit.

Video leksionet janë paraqitur sipas klasave, lëndëve dhe javës mësimore dhe do të anzhurohen çdo javë.

Video
Niveli i arsimit të mesëm
Gjysmëvjetori
Lëndët për arsimin e mesëm
Java shkollore
Ekuacioni i valës, Shpejtësia e valës
III viti
Gjysmëvjetori i parë
Fizikë
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 10:51
Jeta dhe kultura në Heladë
I viti
Gjysmëvjetori i parë
Histori
Java e tetë e vitit shkollor
Koha: 6:39
Territori dhe popullsia
I viti
Gjysmëvjetori i parë
Histori
Java e tetë e vitit shkollor
Koha: 4:57
Parimi dhe transformimet e Galileut
IV viti
Gjysmëvjetori i parë
Fizikë
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 7:11
Ligji klasik i mbledhjes së shpejtësive
IV viti
Gjysmëvjetori i parë
Fizikë
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 10:06
Parimet e Ajshtanit. Transformimet e Lorencit
IV viti
Gjysmëvjetori i parë
Fizikë
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 7:57
Parimi i Majkëlsonit
IV viti
Gjysmëvjetori i parë
Fizikë
Java e dytë e vitit shkollor
Koha: 7:01
Historia Mësuese e Jetës
I viti
Gjysmëvjetori i parë
Histori
Java e parë e vitit shkollor
Koha: 8:34
Shteti i Egjiptit
I viti
Gjysmëvjetori i parë
Histori
Java e tretë e vitit shkollor
Koha: 4:27
Popujt dhe shtetet në Mesopotami
I viti
Gjysmëvjetori i parë
Histori
Java e tretë e vitit shkollor
Koha: 5:12
1 2