Активности и игри

Ве покануваме да ја разгледате нашата богата библиотека од над 200 активности за деца од 3 до 10 години, во која сме сигурни дека ќе најдете инспирација и прекрасна можност за учење и игра!

Оваа секција од платформата Едуино содржи игровни активности кои може да ги пребарате според избор на тема, возраст и време за реализација. Активностите се опишани според унифициран шаблон во кој е наведен начинот на подготовка и реализација, а подолу има и фотографии и/или видео од изведба на активностите. Во библиотеката ќе најдете и подготвени дигитални игри и упатства за нивна инсталација и играње.

Игровни активности
3 год. Возраст 10 год.
Учесници во активноста:
Форми на работа:
Локација:
Аспекти на развој:
game-thumbnail
Приспособи ја облеката

На слика е прикажано годишно време. Според него се пронаоѓа соодветна облека и се лепи околу сликата, а потоа следи нејзино соодветно опишување.

Наставник
6-8 години6-8 години
Македонски јазикМакедонски јазик
УчилницаУчилница
game-thumbnail
Минисликовница

Со сложувалка се добива слика за приказната. Усно се раскажува. Се добива нов лист со истата приказна во 9 слики, се пишуваат реченици за секоја слика и се прави минисликовница.

Наставник
8-10 години8-10 години
Македонски јазикМакедонски јазик
УчилницаУчилница
game-thumbnail
Подај ми го цртежот, те молам!

Да се подобри тимската работа и комуникацијата, работењето во парови. Користење разни постапки и техники за цртање и сликање. Умее да ја објасни ликовната творба и врши сопствена естетска проценка.

Наставник
6-8 години6-8 години
Социоемоционален развојСоциоемоционален развој
УчилницаУчилница
game-thumbnail
Поголемите ги ловат помалите

Оваа активност им помага на децата полесно да го разберат „Синџирот на исхрана“ во природата преку изведување на природните движења на различни животни и да научат дека „поголемите ги ловат помалите“.

Наставник
8-10 години8-10 години
Здравје и моторички развојЗдравје и моторички развој, Когнитивен развој и стекнување на општи знаења, Физичко и здравствено образование, Природни науки
Двор (надворешни услови)Двор (надворешни услови), Спортска сала
game-thumbnail
Тој е добар играч

Играта ги зајакнува самодовербата, љубопитноста и ангажираноста како карактерни вредности.

Наставник
6-8 години6-8 години
Социоемоционален развојСоциоемоционален развој
УчилницаУчилница
game-thumbnail
Кој е залутаниот?

Учениците развиваат логичко мислење откривајќи го натрапникот во дадената низа. Потоа ги спојуваaат лентите кои растат во ист чекор.

Наставник
6-8 години6-8 години
МатематикаМатематика
УчилницаУчилница
game-thumbnail
Памукчиња во крукчиња

Преку оваа креативна и забавна активност детето истражува, открива и применува повеќе ликовни материјали и техники, прави нивни комбинации.

Родител/старател
4-6 години4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
BOARD GAME

Учениците се поделени во групи. Со помош на коцка се движат низ полињата и ги кажуваат речениците во соодветното сегашно време. До нив има дополнителни картички кои им требаат за одредено поле.

Наставник
8-10 години8-10 години
Англиски јазикАнглиски јазик
УчилницаУчилница
game-thumbnail
Сврти и кажи вистина

Играта поттикнува зајакнување на искреноста, користење на говорот како средство за изразување на своите чувства и мисли и поттикнува математичко размислување.

Наставник
8-10 години8-10 години
Социоемоционален развојСоциоемоционален развој
УчилницаУчилница
game-thumbnail
Две вистини и една лага

Игра за развивање математички способности и стекнување нови знаења.

Наставник
8-10 години8-10 години
МатематикаМатематика
УчилницаУчилница
1 2 68 69